Cennik

Cena za usługę świadczoną przez Kancelarię uzależniona jest od formy współpracy jaką wybrał Klient, charakteru sprawy oraz poniesionego nakładu pracy.
Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem. Poniżej przedstawiam Państwu podstawowe systemy rozliczeń jakie są stosowane w Kancelarii.

 

Stawka godzinowa

wynagrodzenie to obejmuje iloczyn godzin poświęconych na wykonanie danego zlecenia
 

Stawka kwotowa

wynagrodzenie to określone jest każdorazowo z góry i nie ulega ono zmianie niezależnie od ilości przepracowanych godzin

Stawka ryczałtowa
(miesięczna)

wynagrodzenie to ustalane jest w drodze umowy z Klientem i ma charakter stały


tzw. Success fee

wynagrodzenie to jest premią za osiągnięty cel. Ma ono charakter wynagrodzenia dodoatkowego określonego procentowo od należności osiągniętej w danej sprawie.


 

Stawka minimalna

wynagrodzenie to uregulowane zostało przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 wrzesnia 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 490 z późn. zm.)